Soloja P. Adasadovuto

Баку станет центром притяжения

Азербайджан навсегда войдет в мировую историю как страна, принимающая COP29   PDF-ə bax Азербайджан готовится принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН обизменении климата (COP29). Учитывая, что участниками СОР29 будут серьезные игроки, этоочень важное мероприятие, и проведение его в Азербайджане является одним из самых яркихпоказателей растущего авторитета нашей страны.141УЧРЕДИТЕЛИ: УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ …

Баку станет центром притяжения Read More »

Каспий мелеет

или Чем грозит нам понижение уровня моря  Уникальный по разнообразию флоры и фауны Каспий – самый крупный замкнутый водоем в мире – по характеру процессов формирования, истории происхождения и своим размерам принято считать морем. В наши дни Каспий переживает очередное понижение уровня воды.  Если у одних это вызывает серьезную озабоченность, то другие не видят в …

Каспий мелеет Read More »

Xəzər Dənizi Üzərində Körpü Tikintisi

Bakı Buxtasında Dəniz Körpüsünün Tikintisi Layihəsinin Texniki–İqtisadi Əsaslandırmasının (TİƏ) hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikası ilə Cənubi Koreya Respublikası arasında müqavilə bağlanmışdır. Bakı buxtası üzərindən körpü inşası layihəsinin məqsədi Bakıda nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirməkdən, koreyalı mütəxəssislərin hesabına azərbaycanlı mütəxəssislərin dəniz körpüsü və yolların tikintisində təcrübəsini zənginləşdirməkdən ibarətdir. Bakı Buxtasında inşa olunacaq körpü Bakı şəhərinin mərkəzində avtomobil yollarında nəqliyyat yükünün …

Xəzər Dənizi Üzərində Körpü Tikintisi Read More »

Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi Layihəsi

Bu Layihənin xidmət ərazisi Azərbaycan Respublikasının Paytaxtı Böyük Bakı Ərazisi və onun 11 Rayonudur. Azərbaycan hökuməti Bərk Tullantıların Vahid İdarəçiliyi (BTVİ) layihəsi çərçivəsində Böyük Bakı ərazisində bərk tullantıların idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu qəbul edir. BTVİ layihəsinin məqsədi Böyük Bakı ərazisində bərk tullantıların toplanılması və atılması əməliyyatlarının aşağıdakı sahələrdə səmərəli və davamlı sistemə çevrilməsi islahatlarını …

Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi Layihəsi Read More »

3-cü Pilot Layihəsi Konsepsiyası – Zəyəmçay

Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq üçün prioritet sahələr Azərbaycan Hökuməti və Avropa Komissiyası tərəfindən 2007-2013 cü illər üzrə Ölkə Strategiyası Sənədində Avropa Qonşuluq və Partnyorluq İnstrumentinə müvafiq olaraq razılaşdırılıb. Qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış AB/Azərbaycan Fəaliyyət Planı Beynəlxalq və Avropa norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə birgə müəyyənləşdirilən prioritetləri icra etməkdə Azərbaycanın öhdəçiliyini göstərir. Plan su idarə olunması …

3-cü Pilot Layihəsi Konsepsiyası – Zəyəmçay Read More »

Zığ Gölünün Bərpası

Zığ gölü Bakı şəhərini əhatə edən ağır çirklənmiş 9 göldən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş Bakı şəhəri və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramında qeyd edildiyi kimi, Zığ gölünün bərpası layihəsi Abşeron Yarımadasındakı 9 gölün (Xocahəsən, Böyükşor, Binəqədi İdman Kompleksinin qarşısındakı göl, Qırmızı, Puta (Lökbatan), Qu, Zabrat, Bülbülə, Zığ) ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə …

Zığ Gölünün Bərpası Read More »

Böyükşor gölü, Şimal sahili

Böyükşor gölü, Şimal sahili və Şimal tutucu gölün bərpası Layihəsi 2016-2017 Layihə ərazi  Böyükşor gölünün şimalsahilində yerləşən quru sahəsini və gölün Şimal Bəndinin arxasında qalan su sahəsini əhatə edir. Layihənin məqsədi Böyükşor gölünün şimal sahili və şimal bəndin arxa hissəsinin neftlə çirklənmiş, ümumi ərazisi təqribən 130 ha  olan sahənin təmizlənməsi və bərpası,  ətraf mühitin yaxşılaşdırılması, Böyük …

Böyükşor gölü, Şimal sahili Read More »

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, II Mərhələ – 2017-2018

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, II Mərhələ – 2017-2018 Böyükşor gölünün bərpası layihəsi 2014-cü ildə həyata keçirilən 1-ci fazadan etibarən üç əsas hissəyə bölünmüşdür: Şimal gölü, Qərb gölü və Şərq gölü. Böyükşor gölünün qərb hissəsinin bərpası layihəsinin ərazisi 518 ha (460 ha su + 58 ha quru sahə) təşkil edir. Layihənin əsas məqsədi – Böyükşor gölünün qərb hissəsini …

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, II Mərhələ – 2017-2018 Read More »