LAYİHƏLƏR

Əsas Layihələr
Seçilmiş Layihələr

• Çovdar Qızıl Yatağı Sulfid Mədəninin İstismarı layihəsi (noyabr 2017- davam edir)
• Balaxanı Sənaye parkında avtomobil şinlərinin təkrar emalı zavodu layihəsi (Dekabr 2018 – mart 2019)
• Zığ gölünün bərpası layihəsi, (2018 -ci ildə bitmişdir)
• Böyükşor gölünün bərpası layihəsinin ikinci mərhələsi, (2017-2018)
• Böyükşor gölü Şimal sahili və Şimal tutucu gölün bərpası Layihəsi, (2016-2017)
• Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, 1 mərhələ (2014-2015)
• Cənub Körfəzi yanaşma kanalının dibdərinləşdirmə layihəsi (Azərbaycan, Xəzər dənizi, Bakı buxtası,
• Abşeron Göllərinin Bərpası Layihəsi (2013)
• Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Bahar Və Qum-Dəniz Yataği Kontrakt Sahəsində 3d Seysmik Kəşfiyyat Fəaliyyətləri (D-4C TZ/OBC) üçün Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi (2013)
• Quru sahəsində geotexniki və Geofiziki Çəkilişlər. Ətraf Mühitə Təsirlərinin Qiymətləndirilməsi (2013)
• Azərbaycanda Quruda 2d Seysmik Işləri üzrə SOCAR və ConocoPhillips Exploration Azerbaijan Ltd-ninBirgə Tədqiqatlarıüçün Ətraf Mühitə Təsirlərinin Qiymətləndirilməsi(2012-2013)
• Ata yard Yanalma Kanalında Dib dərinləşdirmə İşləri Layihəsi (2012)
• Bakı Buxtasının Mövcud Vəziyyətinin Tədqiqi (2012)
• Azərbaycan – Bərk Tullantıların İdarə edilməsində Özəl Sektorun İştirakı. Strateji Sənəd (2012)
• Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı Layihəsi. Dib dərinləşdirmə və Boşaltma Əməliyyatları. Ətraf Mühitin Monitorinqi(2011-2012)
• Böyük Bakı Ərazisi üzrə Bərk Tullantıların Toplanması Sisteminin Texniki-İqtisadi Əsaslandırması, Ətraflı Dizayn və Genişləndirmə Planı(2011-2012)
• Bərk Məişət Tullantılarının İdarə Edilməsi üzrə Milli Qiymətləndirmə Layihəsi. Sifarişçi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Dünya Bankı. COWI (Danimarka) Şirkəti ilə birlikdə (2011-2012)
• Böyük Bakı ərazisində Bərk Məişət Tullantılarının Toplanmasının Texniki –İqtisadi Əsaslandırılması. Sifarişçi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Dünya Bankı. AİM Texas (ABŞ) Şirkəti ilə birlikdə (2011-2012)
• Yeni Bakı Dəniz Ticarət Limanı Layihəsi. Dib dərinləşdirmə və dampinq işlərinin ekoloji əsaslandırılması və icazə alınması barədə hesabat. 2011. Sifarişçi Van Oord Şirkəti (Niderland)
• Bakı Gəmiqayırma Zavodu Layihəsi. ƏMTQ Sənədinin İşlənilməsi. Sifarişçi Baku Shipyard LLC. 2011. ARDNŞ-nin Ekologiya İdarəsi ilə birlikdə.
• Ətraf Mühitin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Xəzər dənizi (Bakı Buxtası) boyunca Körpü Tikintisi Layihəsinin Texniki-İqtisadi Əsaslandırılması. 2010-2011. Sifarişçi Doungsung Şirkəti (Cənubi Koreya)
• Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsinin İİ fazası (12 rayon üzrə). ƏMTQ sənədinin İşlənilməsi. AİM Texas Mühəndislik Şirkəti (ABŞ) ilə birlikdə. Sifarişçi Azərbaycan Melorasiya və Su Təcərrüfatı ASC/Dünya Bankı
• Bərk Tullantıların Birləşmiş İdarə edilməsi Layihəsi. 2009-2010. Layihələr üzrə Texniki Tapşırıqların İşlənilməsi. COWI Şirkəti (Danimarka) ilə birlikdə. Sifarişçi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi/Dünya Bankı.
• Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsinin İİ fazası (3 rayon mərkəzi). 2008-2009. ƏMTQ sənədinin İşlənilməsi. Sifarişçi Azərsu ASC/Dünya Bankı.
• Yeni Bakı Dəniz Ticarət Limanı Layihəsi. 2009-2010. ƏMTQ sənədinin işlənilməsi. Sifarişçi Royal Haskoninq Şirkəti (Niderland)
• Neftçala-Xıllı Neft yatağında İnfrastrukturun qiymətləndirilməsi və Bərpa Planının İşlənilməsi. 2010. Sifarişçi Anşad Petrol Şirkəti
• Hövsan Çirkab Su Təmizləmə Stansiyasının dənizə çıxış hissəsində hidroqrafiya və Ekoloji mühəndis işlərinin aparılması. 2009. GeoGlobe Şirkəti (Azərbaycan) ilə birlikdə. Sifarişçi Azərsu ASC/Dünya Bankı.
• ARDNŞ-nin Ekoloji İdarəetmə Sisteminin Təkmilləşdirilməsi və Yenidən Təşkili. 2009. PSQ Şirkəti (Azərbaycan) birlikdə. Sifarişçi ARDNŞ,
• ARDNŞ-nin Ekoloji Siyasəti. 2008. Sifarişçi ARDNŞ.
• Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi avadanlıqlarının satınalınması üçün texniki tapşırıqların işlənilməsi. 2009. PSQ Şirkəti (Azərbaycan) birlikdə. Sifarişçi ARDNŞ.
• Sahqaya Karxanası ərazisində Torpaqların rekultivasiyası Layihəsi. 2009. Sifarişçi Azecolab Şirkəti.
• Abşeron yarımadasında Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi strategiyası və torpaqların bərpası üçün zavod və avadanlıqların satınalınması Layihəsi. 2007-2008. ƏMTQ, Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Planının işlənilməsi. Sifarişçi ARDNŞ/Dünya Bankı.
• Böyük Bakının Bərk Tullantılarının İdarə Edilməsi Layihəsi. 2006-2007. Ətraf Mühitin Mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, Topoqrafik və Geotexniki tədqiqatların aparılması. GeoGlobe Şirkəti (Azərbaycan) ilə birlikdə. Sifarişçi Mitsui Şirkəti (Yaponiya)
• Azərbaycanın su ehtiyatlarının iqlim dəyişmələrindən asılı olaraq dəyişməsinin tədqiqi. 2005-2007. Sifarişçi ABŞ-ın CRDF Fondu.
• Cənubi Qafqaz Çaylaının Birgə Monitorinqi Layihəsi. 2003-2005. Azekolab Şirkəti ilə birlikdə. Sifarişçi NATO-nun Sülh Naminə Proqramı
• Türkmənistan İqtisadiyyatının prioritet sahələrində iqlim dəyişmələri potensialının azaldılması Layihəsi. 2003. Sifarişçi Türkmənistan Ətraf Mühitin Qorunması Nazirliyi və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı.
• Xəzər dənizi səviyyəsinin errotik dəyişkənliyinin tədqiqi layihəsi. 1998-2002. Sifarişçi Paris Universiteti/YUNESKO/AB-nin COPERNICUS Proqramı