Böyükşor Gölü ekoloji layihəsinin nəzərdən keçirilməsi