Təbiəti qoruyaq,

gələcəyimizə sahib çıxaq

Haqqımızda

“İqlim LTD” ММC 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət ətraf mühit sahələri üzrə mühəndislik, tədqiqat, layihələrin inkişaf etdirilməsi, təmizləmə və bərpa işləri xidmətləri göstərir:

► “İqlim LTD” ММC ətraf mühitin dəyişilikləri və problemləri həllində ixtisaslaşmış çoxsahəli və dinamik tədqiqat, məsləhət və mühəndislik üzrə şirkətdir. Sahələrarası işlər üzrə ekspertlər və mühəndislər, şirkətin davamlı və yüksək keyfiyyətli məsləhətləri ilə hər zaman müştərinin maraqları və ətraf mühit arasındakı balansı araşdırırlar;

► Xidmətlər layihə təyini (dəstəkləyən məsləhət siyasəti, strateji qeydlər), texniki-iqtisadi əsaslandırma (ilkin) fazası (texniki-iqtisadi tədqiqatlar, ərazidə tədqiqatlar, Ətraf mühitin Strateji Qiymətləndirməsi, risklərin qiymətləndirilməsi, satınalmaya dəstək və s.), layihə mərhələsi (hərtərəfli mühəndislik, texniki xüsusiyyətlər, Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi, icazə və s.) və işlərin icrası zamanı nəzarət və monitorinq kimi müəyyən istiqamətləri əhatə edir;

►Davamlı təşkilat olaraq məqsədimiz – göstərdiyimiz xidmətlər sahəsində müştərilərimizə və biznesimizin inkişafı yolunda sosial, ekoloji və iqtisadi dəyərlərin yaradılmasıdır.

ƏSAS LAYİHƏLƏRİMİZ

LAYİHƏLƏRİMİZ

ABŞERON YARIMADASI İLƏ ÇİLOV ADASI ARASINDA YOL

Böyükşorgölü, Şimal sahili

Zığ Gölünün Bərpası

3-cü Pilot Layihəsi Konsepsiyası – Zəyəmçay

TƏBİƏTİ QORUMAQ

hər kəsin vətəndaşlıq borcudur

ƏSAS XİDMƏTLƏRİMİZ

XİDMƏTLƏRİMİZ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ

“Iqlim” müxtəlif sahələrdə tədqiqat, mühəndislik və məsləhət, layihələrin inkişaf etdirilməsi fəaliyyətlərini həyata keçirir

EKSPERT VƏ TEXNİKİ XİDMƏTLƏR

“İqlim” informasiya və laboratoriya xidmətləri, müstəqil mühəndis ekspertizası, ətraf mühitin ekspertizası kimi xidmətləri həyata keçirir.

MÜHƏNDİSLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT

“İqlim” hava/su keyfiyyəti monitorinqi, su/çirkab suların təmizlənməsi, torpaq/torpaqların rekultivasiyası, və digər xidmətləri həyata keçirir.

SƏNƏDLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

“İqlim” enerji effektivliyi və təmiz inkişaf, ətraf mühitin idarə edilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi, və s. xidmətləri həyata keçirir.

TƏBİƏTƏ YAXIN OL

TƏBİƏTİ HİSS ET

Bizim partnyorlar

partnyorlar