Sertifikatlar

Sahibkarlığın İnkişafı proqramı
“Uğurlu Məzun” Sertifikatı

lSO 9001:2015
Keyfiyyətin İdarəetmə Sistemi

lSO 14001:2015
Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi

lSO 45001:2018
Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisitemi