MÜHƏNDİSLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT XİDMƏTLƏRİ

Sənaye çirklənmələri

Su/Çirkab suların təmizlənməsi

Geodeziya, geologiya və geotexniki işlər

Torpaq/Torpaqların rekultivasiyası

Dəniz və quru su obyektlərinin hidro

Hava/Su Keyfiyyəti Monitorinqi

Bərk tullantılar