PROFESSİONAL VƏ TEXNİKİ XİDMƏTLƏR

Məlumat xidmətləri

Laboratoriya xidmətləri

Layihələndirmə və ətraf mühit sahəsində ekspert xidmətləri

Müstəqil mühəndis ekspertizası

Ətraf mühitin monitoringi və layihələndirmə