PROFESSİONAL VƏ TEXNİKİ XİDMƏTLƏR

l;;l;l;l

Məlumat xidmətləri

labaratoriya

Laboratoriya xidmətləri

ecology-292x300-1

Layihələndirmə və ətraf mühit sahəsində ekspert xidmətləri

proj-292x300-1-1

Müstəqil mühəndis ekspertizası

lllkk

Ətraf mühitin monitoringi